+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka

Jedná se o svazek, jehož hlavním předmětem činnosti je příprava a výstavba společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod a následně pak jeho provozování.

Členové svazku

Obec Těmice IČO 00285404, se sídlem Těmice 176
zastoupená Ing. Tomášem Žůrkem, starostou obce

Obec Domanín IČO 00284866, se sídlem Domanín 9
zastoupená Josefem Ratajským, starostou obce

Obec Syrovín IČO 00488500, se sídlem Syrovín 70
zastoupená Bc. Ladislavem Halámkem, starostkou obce


ČOV Syrovínka - Dokumenty

Usnesení z valné hromady č. 4

[
Přiložené soubory:
doc1399469437.pdf

Rozpočet na rok 2013

[

Schváleno Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka dne 27.12.2012.

Přiložené soubory:
Rozpočet na rok 2013.pdf

Usnesení z valné hromady č. 3

[
Přiložené soubory:
doc1399469391.pdf

Usnesení 1. zasedání

[
Přiložené soubory:
doc1348265829.pdf

Zápis ustavující valné hromady

[
Přiložené soubory:
doc1348265759.pdf