+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka

Jedná se o svazek, jehož hlavním předmětem činnosti je příprava a výstavba společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod a následně pak jeho provozování.

Členové svazku

Obec Těmice IČO 00285404, se sídlem Těmice 176
zastoupená Ing. Tomášem Žůrkem, starostou obce

Obec Domanín IČO 00284866, se sídlem Domanín 9
zastoupená Josefem Ratajským, starostou obce

Obec Syrovín IČO 00488500, se sídlem Syrovín 70
zastoupená Bc. Ladislavem Halámkem, starostkou obce


ČOV Syrovínka - Dokumenty

Zakladatelská smlouva ČOV

[
Přiložené soubory:
doc1348265669.pdf

Stanovy svazku ČOV

[
Přiložené soubory:
doc1348265376.pdf

Rozpočet na rok 2012

[

Schváleno Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka dne 30.4.2012.

Přiložené soubory:
Rozpočet na rok 2012.pdf

Usnesení z valné hromady č. 2

[
Přiložené soubory:
doc1399469340.pdf