+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka

Jedná se o svazek, jehož hlavním předmětem činnosti je příprava a výstavba společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod a následně pak jeho provozování.

Členové svazku

Obec Těmice IČO 00285404, se sídlem Těmice 176
zastoupená Ing. Tomášem Žůrkem, starostou obce

Obec Domanín IČO 00284866, se sídlem Domanín 9
zastoupená Josefem Ratajským, starostou obce

Obec Syrovín IČO 00488500, se sídlem Syrovín 70
zastoupená Bc. Ladislavem Halámkem, starostkou obce


ČOV Syrovínka - Dokumenty

Usnesení z valné hromady č. 7

[
Přiložené soubory:
doc1422268187.pdf

Usnesení z valné hromady č. 6

[
Přiložené soubory:
doc1422268125.pdf

Rozpočet na rok 2014

[

Schváleno Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka dne 19.12.2013.

Přiložené soubory:
Rozpočet na rok 2014.pdf

Usnesení z valné hromady č. 5

[
Přiložené soubory:
doc1399469490.pdf

Pozvánka na valnou hromadu DSO ČOV Syrovínka

[
Přiložené soubory:
doc1386594570.pdf