Těmice - 650 let obce
  +420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka

Jedná se o svazek, jehož hlavním předmětem činnosti je příprava a výstavba společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod a následně pak jeho provozování.

Členové svazku

Obec Těmice IČO 00285404, se sídlem Těmice 176
zastoupená Ing. Tomášem Žůrkem, starostou obce

Obec Domanín IČO 00284866, se sídlem Domanín 9
zastoupená Josefem Ratajským, starostou obce

Obec Syrovín IČO 00488500, se sídlem Syrovín 70
zastoupená Bc. Ladislavem Halámkem, starostkou obce


ČOV Syrovínka - Úřední deska

Návrh střednědobý výhled rozpočtu DSO ČOV Syrovínka na roky 2023-2024

[
Přiložené soubory:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2022

[
Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu na rok 2022 DSO ČOV Syrovínka.pdf

Závěrečný účet DSO ČOV Syrovínka za rok 2020

[
Přiložené soubory:
Fin 2-12M k 31.12.2020.pdf
Zprává o přezkoumání hospodaření.pdf
Závěrečný účet 2020.pdf

Rozpočtové opatření č.1

[
Přiložené soubory:
RO č. 1.pdf

Rozpočet na rok 2021

[
Přiložené soubory:
Rozpočet DSO ČOV Syrovína na rok 2021.pdf
Předchozí12Další