+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka

Jedná se o svazek, jehož hlavním předmětem činnosti je příprava a výstavba společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod a následně pak jeho provozování.

Členové svazku

Obec Těmice IČO 00285404, se sídlem Těmice 176
zastoupená Ing. Tomášem Žůrkem, starostou obce

Obec Domanín IČO 00284866, se sídlem Domanín 9
zastoupená Josefem Ratajským, starostou obce

Obec Syrovín IČO 00488500, se sídlem Syrovín 70
zastoupená Bc. Ladislavem Halámkem, starostkou obce


ČOV Syrovínka - Úřední deska

Závěrečný účet 2019

[
Přiložené soubory:
Zpráva o výsledku přezkoumání 2019.pdf
Závěrečný účet 2019.doc
výkaz Fin 2-12 k 31.12.2019-2.pdf

Rozpočtové opatření č.1 2020

[
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č.1 2020.pdf

Rozpočet DSO ČOV Syrovínka na rok 2020

[
Přiložené soubory:
Rozpočet DSO ČOV Syrovína na rok 2020.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022

[
Přiložené soubory:
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021

[
Přiložené soubory:
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021.pdf
Předchozí12Další