+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka

Jedná se o svazek, jehož hlavním předmětem činnosti je příprava a výstavba společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod a následně pak jeho provozování.

Členové svazku

Obec Těmice IČO 00285404, se sídlem Těmice 176
zastoupená Ing. Tomášem Žůrkem, starostou obce

Obec Domanín IČO 00284866, se sídlem Domanín 9
zastoupená Josefem Ratajským, starostou obce

Obec Syrovín IČO 00488500, se sídlem Syrovín 70
zastoupená Bc. Ladislavem Halámkem, starostkou obce


ČOV Syrovínka - Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021

[
Přiložené soubory:
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021.pdf

Závěrečný účet DOS ČOV Syrovínka za rok 2017

[
Přiložené soubory:
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdf
Závěrečný účet 2017.pdf

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO ČOV Syrovínka

[
Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů.pdf
Předchozí1Další