+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka

Jedná se o svazek, jehož hlavním předmětem činnosti je příprava a výstavba společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod a následně pak jeho provozování.

Členové svazku

Obec Těmice IČO 00285404, se sídlem Těmice 176
zastoupená Ing. Tomášem Žůrkem, starostou obce

Obec Domanín IČO 00284866, se sídlem Domanín 9
zastoupená Josefem Ratajským, starostou obce

Obec Syrovín IČO 00488500, se sídlem Syrovín 70
zastoupená Bc. Ladislavem Halámkem, starostkou obce


ČOV Syrovínka - Úřední deska

Rozpočtové opatření č.1

[
Přiložené soubory:
RO č. 1 DSO ČOV Syrovínka.pdf

Závěrečný účet za rok 2021

[
Přiložené soubory:
Fin212M_2021-12.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO ČOV Syrovínka.pdf
Závěrečný účet 2021.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 DSO ČOV Syrovínka

[
Přiložené soubory:
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024.xls

Rozpočet na rok 2022

[
Přiložené soubory:
Rozpočet na rok 2022.pdf

Závěrečný účet DSO ČOV Syrovínka za rok 2020

[
Přiložené soubory:
Fin 2-12M k 31.12.2020.pdf
Zprává o přezkoumání hospodaření.pdf
Závěrečný účet 2020.pdf
Předchozí12Další