+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Mapové podklady pro území obce Těmice

Na této stránce naleznete mapové podklady. Pro zobrazení důležitých grafických informací z obce Těmice doporučujeme využívat MISYS-WEB. Postupně jsou do něj doplňovány informace. Pro zobrazení mapy klikněte na náhledový obrázek vedle popisu.

Mapový systém MISYS-WEB

Jednoduchá aplikace MISYS-WEB je grafický systém, který slouží k zobrazení vybraných grafických podkladů. V současné době například ortofotomapy (letecké snímky), katastrální a topografické mapy. Aplikace také umí zobrazit informace o vlastnících pozemků a nemovitostí. Provozovatelem je firma GEPRO.

Mapový portál Mapy.cz

Nejznámější český mapový server obsahující spoustu informací o dané lokalitě. Kromě letecké a topografické mapy obsahuje fotografie od uživatelů internetu a odkazy na firmy. Provozovatelem je společnost Seznam.cz

Mapový portál Google Maps

Největší celosvětový mapový server od společnosti Google. Zobrazuje kompletní mapu planety Země s velkou přesností a detailem.