+420 518 388 207
@  obec@temice.cz
Obecní úřad Těmice
Těmice 176
696 84 Těmice

Všechny kategorie

Seznam nemovitostí s nedostatečně označeným vlastníkem

[
Administrativa

Seznam nemovitostí k 1.5.2015 nacházejících se na území naší obce u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě jak to vyžaduje zákon a tedy není umožněna její dostatečná identifikace.

Jsou li komukoliv známy jakékoliv skutečnosti které pomohou určit vlastníka sdělte je prosím

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Štefánikova 28, 695 01  Hodonín

Přiložené soubory:
Kopie - těmice.pdf

Jak se chovat při krizové situaci

[
Administrativa

Jak se chovat při krizové situaci při výpadku elektrické energie.

Přiložené soubory:
Blackout_letak.pdf

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy

[
Administrativa

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.

Přiložené soubory:
18198_2015-MZE-15120.pdf
Seznam obci v povodi Dunaje.pdf
Seznam obci v povodi Labe.pdf
navrh OOP NPP Dunaje.pdf
navrh OOP NPP Labe.pdf

Veřejná vyhláška JM Kraje

[
Administrativa

Veřejná vyhláška zásad územního rozvoje JM Kraje

Přiložené soubory:
JMK-27281-15_zurjmk_VEREJNA-VYHLASKA.pdf

Brožura Vaše cesty k bezpečí

[
Ostatní

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat. 

Přiložené soubory:
Brožura 2015.pdf